Kwaliteit bedrijfsvoering

De kwaliteit van een zorginstelling is voor u, als toekomstige cliënt of bewoner, een belangrijke factor voor het maken van de juiste keuze. Deze pagina met kwaliteitsinformatie kan u helpen om te kiezen voor de Wijngaerd. U kunt hier lezen dat de Wijngaerd haar kwaliteit op orde heeft en voldoet aan wettelijke-, kwaliteits- en veiligheidseisen die in Nederland voor zorginstellingen gelden. Daar zijn wij trots op en werken wij hard aan. De kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt zowel intern (door de Raad van Toezicht), als extern (door de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de accountant en TüV Rheinland Nederland B.V.) gecontroleerd.