Kwaliteit zorg en dienstverlening

Seniorenpartner De Wijngaerd biedt een compleet pakket dienstverlening en zorg aan. Op onze diensten en verschillende vormen van zorgverlening zijn verschillende kwaliteitseisen van toepassing. Hoe wij invulling geven aan kwaliteit, beschrijven wij in ons kwaliteitsplan. Wij leggen ook verantwoording af of en hoe wij erin geslaagd zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dit kunt u lezen in onze kwaliteitsverslagen. 

De Clientenraad beoordeelt namens alle cliënten de plannen en moet instemmen voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd. De Cliëntenraad is ook een belangrijke gesprekspartner voor het bespreken van de bereikte resultaten. Deze worden vastgelegd in een kwaliteitsverslag.

Ons kwaliteitsplan kunt u hier lezen.