Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf maar woont u thuis? Dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. Dit heet een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een MPT kunt u zorg in natura, geleverd door een instelling combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren.

Waaruit kan een MPT bestaan?
U (of uw vertegenwoordiger) spreekt op basis van dit zorgprofiel met ons af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Wlz-behandeling
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • Logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten
  • Schoonmaken van de woonruimte (vanaf 01 januari 2017)

Wat zit niet in het MPT?
In het MPT zitten géén maaltijden en géén hulp bij het huishouden.

Ook hiervoor, en voor andere aanvullende diensten kunt u bij de Service Plus Dienst van de Wijngaerd terecht. Kijk hier naar de mogelijkheden

Wat zijn de verschillen tussen MPT en VPT?
Er zijn twee verschillen:

  • U kunt het MPT combineren met een PGB;
  • U kunt ene module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Dit kan zowel een intramurale als een extramurale aanbieder zijn.