Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf maar woont u thuis? Dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. Dit heet een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een MPT kunt u zorg in natura, geleverd door een instelling combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Dat is handig wanneer u bijvoorbeeld niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wilt organiseren.

Waaruit kan een MPT bestaan?
U (of uw vertegenwoordiger) spreekt op basis van dit zorgprofiel met ons af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding
  • Wlz-behandeling
  • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • Logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten
  • Schoonmaken van de woonruimte (vanaf 01 januari 2017)

Wat zit niet in het MPT?
Ook hiervoor, en voor andere aanvullende diensten kunt u bij de Service Plus Dienst van de Wijngaerd terecht. Kijk hier naar de mogelijkheden

*

Wat zijn de verschillen tussen MPT en VPT?
Er zijn twee verschillen:

  • U kunt het MPT combineren met een PGB;
  • U kunt ene module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Dit kan zowel een intramurale als een extramurale aanbieder zijn.