Modulair Pakket Thuis (MPT)

Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg maar woont u thuis? Met het Modulair Pakket Thuis kunt u de zorg van één of meerdere zorgaanbieders thuis ontvangen. Zo kunt u bij het Modulair Pakket Thuis er ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Waaruit kan een MPT bestaan?
U (of uw vertegenwoordiger) spreekt op basis van uw zorgprofiel met ons af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Individuele Begeleiding
  • Dagbesteding
  • Vervoer naar dagbesteding
  • Huishoudelijke hulp