Inzicht in kwaliteit

De Wijngaerd wil een complete aanbieder zijn van diensten en zorg voor ouderen. Wij streven op elk gebied naar de hoogst haalbare kwaliteit. Het is voor is voor u, als toekomstige cliënt of bewoner, een belangrijke factor voor het maken van de juiste keuze. Deze pagina met kwaliteitsinformatie kan u helpen om te kiezen voor de Wijngaerd. U kunt hier lezen hoe wij de kwaliteit op orde hebben en steeds verbeteren volgens wettelijke-, kwaliteits- en veiligheidseisen die in Nederland voor zorginstellingen gelden.

Daar zijn wij trots op en werken wij hard aan. Kwaliteit wordt in de eerste plaats beoordeeld door onze cliënten, direct of indirect via de Cliëntenraad, maar daarnaast ook zowel intern (door de Raad van Toezicht), als extern (door de zorgverzekeraars, de gemeente, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de accountant en TüV Rheinland Nederland B.V.) gecontroleerd.