Klachtenregeling

1. Wat is een suggestie, signaal of een klacht?

Onze werkwijze is erop gericht om klachten te voorkomen door voortdurend in gesprek te blijven met de verantwoordelijke zorgverlener(s). Dan kunnen direct alle suggesties en signalen van onze cliënten of hun vertegenwoordigers worden omgezet in betere zorg. Lukt dit niet, dan kan het gesprek worden gevoerd met andere verantwoordelijken binnen de organisatie, tot en met de directeur. Alleen als dit niet leidt tot een oplossing ontstaat pas een formele klacht.

2. De behandeling van klachten

De behandeling van klachten is wettelijk vastgelegd. De Wijngaerd voldoet aan de wettelijke opdracht voor het voorzien in een klachtenregeling op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Voor de afhandeling van klachten geldt voor beide wetten een aparte procedure.

De routekaart voor de afhandeling van klachten vindt u hier: De Routekaart 

De klachtenregeling vindt u hier: De Klachtenregeling 2021

3. De ondersteuning bij klachten

U kunt zich voor de behandeling van een klacht laten bijstaan door deskundigen. Voor de afhandeling van klachten op grond van de Wkkgz is een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar en voor de afhandeling van WZD-gerelateerde klachten is een Cliëntvertrouwenspersoon WZD beschikbaar.

Hun gegevens vindt u hier : De gegevens

 

De Wijngaerd is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen West- en Midden Brabant.

De Wijngaerd is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.