Diensten van de Wijngaerd

Zelfstandig thuis wonen : prima!
De overheid stimuleert dat ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen, ook als daar extra zorg of ondersteuning voor nodig is. Het is nu eenmaal fijn, dat iemand zo lang mogelijk de eigen regie behoudt over de eigen leefomgeving en dagindeling.

Als alles goed gaat, dan kan dit zonder hulp van buitenaf samen met een netwerk van familie samen met vrienden en vrijwilligers worden volgehouden, maar er komt een moment dat de ondersteuningsvraag te veel wordt voor de oudere en het netwerk. Het gaat immers vaak wel om dagelijkse ondersteuning op vaste tijdstippen en niet om af en toe.

Maar wat als het niet (meer) lukt ?
Als het niet (meer) lukt om alles zelf te doen dan is de vaak de eerste stap om professionele ondersteuning vanuit de WMO/gemeente in de vorm van Hulp bij Huishouding of Dagbesteding aan te vragen.

Als er sprake is van een zorgvraag dan wordt die meestal via de huisarts aangevraagd en na een eventuele indicatieprocedure ingezet.

Voordat professionele hulp wordt aangevraagd is er ook vaak al sprake van een behoefte aan extra ondersteuning. Soms tijdelijk, als het netwerk het even niet kan, of voor langere duur als dit beter uitkomt. Ook als professionele hulp reeds is ingezet, is soms aanvulling hierop gewenst. Er zijn ook diensten, die nu eenmaal niet in deze professionele hulp geregeld zijn. Wat dacht u van extra hulp bij huishouding als de toegewezen uren door de gemeente niet toereikend zijn? Wat dacht u van veilige begeleiding van huis naar activiteiten?

Bekijk hier onze tarieven

Bekijk hier onze diensten