Verpleeghuiszorg

Als zelfstandig thuis wonen echt niet meer gaat, dan heten wij u van harte welkom in uw eigen appartement in de Wijngaerd. Wij begrijpen dat de overstap van uw eigen huis naar een woning in ons zorgcentrum groot is. Daarom stellen wij alles in het werk om die overstap zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

Waar komt u te wonen?

De Wijngaerd heeft gekozen voor kleinschalig wonen. Dit waarborgt privacy en intimiteit voor elke cliënt en gezamenlijkheid wanneer dat gewenst is. Wij  beschikken over 7 moderne woningen (gerenoveerd in 2017) van 8 éénpersoons appartementen. Een woning bestaat verder uit een eigen gezamenlijke woonkamer met keuken en een groot buitenterras. Zo kunt u in de woning een afwisselende dagbesteding invullen. Daarnaast staan alle faciliteiten van de Wijngaerd ter beschikking voor veel aangename ! momenten.

Hoe regel ik dat?

beschikken. Meestal vind de aanvraag plaats na overleg met uw huisarts. Onze coördinator zorg zal verder in overleg met u alles regelen wat verder nodig is.

Afhankelijk van uw zorgzwaartepakket wordt de invulling van de zorg – in goed overleg – afgestemd. Uiteraard kunt u (of uw naasten) in een gesprek aangeven wat u prettig en belangrijk vindt. Wij zorgen voor een herkenbare structuur in het weekprogramma. Daar waar nodig/gewenst betrekken wij ook uw naasten in dit traject. De afspraken die we vervolgens maken, worden opgetekend in een zogeheten zorgleefplan. Dit zorgleefplan wordt ook besproken met uw eerste contactpersoon. Het zorgleefplan is ook voor hem/haar online in te zien, zodat direct kan worden meegelezen met de uitvoering van de zorgafspraken.

Wie heeft de medische verantwoordelijkheid?

De medische verantwoordelijkheid berust volledig bij de specialist ouderengeneeskunde van de Wijngaerd. De dienstverlening van uw huisarts komt dus te vervallen. De specialist ouderengeneeskunde betrekt er desgevraagd andere zorgverleners – zoals bijvoorbeeld een fysio- of ergotherapeut – bij en stuurt hen aan.