Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling, niet zijnde een ziekenhuis of een revalidatiekliniek. De Wijngaerd biedt deze zorg op aanvraag van uw huisarts. Deze zorg is gericht op mensen die geneeskundige zorg nodig hebben, maar tijdelijk niet meer in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven; bij voorbeeld omdat de zorg na een medische ingreep thuis niet mogelijk is. En voor wie permanente opname in een zorginstelling met medisch specialistische behandeling niet noodzakelijk is. De verwachting is dat zij na het verblijf naar huis terugkeren.