Kwaliteit verpleeghuiszorg

Sinds 2017 vormt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de wettelijke basis voor de kwaliteit van de zorg die in het verpleeghuis van de Wijngaerd geleverd wordt. De kern van dit kader is dat het de cliënt is die bepaalt hoe liefdevol kan worden bijgedragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Door te voldoen aan de normen van het kwaliteitskader wil de Wijngaerd het vertrouwen versterken van de mensen die in de verpleeghuiszorg wonen en werken.

In het Kwaliteitsplan en het Kwaliteitsverslag laat de Wijngaerd zien hoe het op de vier zorginhoudelijke thema’s en de vier randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteitskader invulling geeft. Door zowel inzage te geven in het kwaliteitsplan én het Kwaliteitsverslag van een jaar wordt ook een indruk gegeven van voortdurende verbeteringen en het lerend vermogen van de Wijngaerd als zorgorganisatie.

Op 14 februari 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onaangekondigd inspectiebezoek uitgevoerd bij de Wijngaerd. Doel van de inspectie is om vast te stellen of de zorg bij Wijngaerd voldoet aan de normen van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De inspectie concludeert dat: “de Wijngaerd haar bewoners persoonsgerichte zorg biedt zoals bedoeld en dat zij kunnen rekenen op een prettige leefomgeving waarin deskundige zorgverleners hen met warmte en respect bejegenen. Bewoners hebben inspraak in hun zorg en ook de familie wordt hierin betrokken”.

U kunt alle kwaliteitsdocumenten zelf inzien via de links hiernaast.