Organisatie

Raad van toezichtrvt@dewijngaerd.nl

Hans van den Noort
Voorzitter
Sinds 2 april 2017
2e termijn loopt af 2 april 2025
Martin van Leen
Lid
Sinds 5 december 2017
2e termijn loopt af 6 december 2025
Richard Reniers
Lid
Sinds 1 maart 2020
1e termijn loopt af 1 maart 2024

Raad van bestuur

Peter Hartmans
Bestuurder

Beleidsteambt@dewijngaerd.nl

Caroline Heestermans
Peter Hartmans
Henk Wijnands
Gerard Speekenbrink

Cliëntenraadclientenraad@dewijngaerd.nl

Marlies Wilting
Voorzitter
Liesbeth Cox
Jan Broeken
Bertha Polak
Lucia Eland