CORONA MAATREGELEN IN DE WIJNGAERD

INFORMATIEBRIEF VAN DE DIRECTIE OVER DE UITVOERING VAN DE CORONA-MAATREGELEN IN DE WIJNGAERD 

 


        Made, 3 aug 2020

Onderwerp: Actuele informatie over uitvoering corona-maatregelen in de Wijngaerd.

Beste lezer,

U ontvangt deze brief omdat u betrokken bent bij de Wijngaerd als cliënt, bewoner van ons verpleeghuis, contactpersoon, medewerker of vrijwilliger.

Op diverse manieren bent u in de afgelopen periode op de hoogte gehouden over de uitvoering in de Wijngaerd van de door de regering en de regionale zorgautoriteiten opgelegde coronamaatregelen om gezamenlijk de besmetting van onze kwetsbare ouderen te voorkomen. We kunnen stellen dat de maatregelen tot nu toe met uw hulp hebben bijgedragen aan het resultaat, dat er bij ons geen verpleeghuisbewoners besmet zijn geraakt en dat bij cliënten van de wijkverpleging en bij onze medewerkers de besmetting beperkt is gebleven.

Direct na aanvang van de crisis zijn door mij ingrijpende maatregelen genomen; moeilijke besluiten, maar noodzakelijk. Een grote meerderheid van u heeft hiervoor begrip getoond, waarvoor mijn dank. Inmiddels zijn we in een periode van versoepeling terecht gekomen. In deze brief praat ik u bij over de huidige situatie en de richting die de Wijngaerd kiest voor de nabije toekomst.

De bezoekregeling voor het verpleeghuis is in de afgelopen maanden in drie stappen versoepeld. Het bezoek is nog niet helemaal ‘vrijgegeven’, wij hanteren nog bezoektijden (blokken); een maximaal aantal bezoekers per woning en een registratieplicht. Dit blijven wij ook doen. De huidige afspraken worden verlengd, voorlopig tot 1 oktober. Aan de vaste vrijwilligers van het verpleeghuis is gevraagd of zij weer willen meehelpen bij de daginvulling van de bewoners. Zij zijn van harte welkom en een toenemend aantal is weer aanwezig.

De wijkverpleging en de hulp bij huishouding kunnen weer zonder beperking worden uitgevoerd. Hier zijn met alle cliënten afspraken over gemaakt. Wel geldt dat bij een verdenking van besmetting van cliënt of directe familie een test moet worden afgenomen en dat tot de uitslag van de test een quarantaine voor de cliënt geldt. Hierbij worden de zorgafspraken afgestemd op de situatie en zal gebruik van beschermende middelen bij zorg of bezoek geadviseerd worden. Ik vraag familie en bezoekers hieraan mee te werken.

Het dagcentrum is weer opgestart voor alle cliënten. Vervoer is weer mogelijk door aanpassing van de rolstoelbus. Het maximaal aantal cliënten per dagdeel is afgestemd op de 1 ½ meter regel. Vanaf 4 augustus heeft ook PRISMA de dagbegeleiding voor hun cliënten in de Wijngaerd weer opgestart. Omdat zij gescheiden blijven van de dagbegeleiding van de Wijngaerd is aan hen de Kapelzaal toegewezen. Deze ruimte is voor de duur van de maatregel niet beschikbaar voor andere gebruikers.

Het restaurant verzorgt weer dagelijkse warme maaltijden op ’t Molenpleintje. Het aantal plaatsen is afgestemd op de 1 ½ meter maatregel. Voor mensen die niet aan deze maaltijden deelnemen is bezorging aan huis mogelijk.

Er wordt in de zomermaanden weer een beperkt activiteitenprogramma aangeboden. Het is de bedoeling om mensen na een lange periode weer te activeren en gezelligheid buitenshuis te bieden. Ik ben blij dat we weer veel voor iedereen kunnen doen.

Ik doe een dringend beroep op u allemaal om mee te werken door uw eigen verantwoordelijkheid nemen door de drukte niet op te zoeken of een eigen quarantaine in acht te nemen na deelname aan een feest, bezoek van een grote bijeenkomst of een vakantie in een gebied met code oranje of rood. Kijk voor de meest actuele situatie hierover op de website van de overheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus---veelgestelde-vragen-nederlanders-in-het-buitenland

Ik heb in de Wijngaerd vanaf eind februari een crisisteam ingesteld (Taskforce Corona geheten), waardoor de situatie op het gebied van het coronavirus wordt gevolgd en waar maatregelen worden voorbereid. Dit team blijft actief en is voorbereid op verhoging van dreiging van toename van besmettingen en een eventuele ‘Tweede golf’. Hierdoor kunnen wij tijdig maatregelen nemen en u  informeren als de situatie wijzigt.

Wij hebben de inzet en de uitvoering van de maatregelen van de Taskforce geëvalueerd om nog beter voorbereid te zijn, mocht de situatie weer verslechteren. Wij hanteren bij de uitvoering van beschermende maatregelen  een beleid, waarin naast veiligheid ook evenveel aandacht is voor het menselijke aspect. Dit betekent dat ook bij een volgende beperking van bezoek tenminste de eerste contactpersoon (of diens aangewezen vertegenwoordiger) zal worden beschouwd als teamlid en altijd toegang zal houden tot de bewoner. Daarnaast zullen wij toegang verlenen in situaties waarin de gezondheid van de bewoner dat vraagt. Wij streven naar snelle, tijdige en volledige communicatie met alle betrokkenen. Liefst digitaal. Communicatie werkt alleen als het twee kanten opgaat. Blijf niet met onvrede of onduidelijkheid zitten. Vertel dit niet aan anderen, maar vraag het aan ons. Wij gaan op zoek naar meer contact met familie en medewerkers om beter met elkaar in gesprek te blijven en uitleg te kunnen geven in moeilijke situaties. Ik wil deze klankborden organiseren in inloopbijeenkomsten of digitale meetings / digitaal forum, waarop iedereen op elk moment kan inhaken.

Gisteravond heeft het kabinet een persconferentie gegeven met een duidelijke waarschuwing. Al mijn medewerkers en ik nemen de situatie elke dag uiterst serieus. Ik vraag aan u om hetzelfde te doen en uw eigen verantwoordelijkheid te nemen door bij twijfel niet te komen en u te laten testen als dat nodig is. Ik hoop dat u zonder tegensputteren meewerkt aan de maatregelen binnen de Wijngaerd. Dat voorkomt een slechte sfeer en frustratie bij mensen die keihard werken.  

Help mee in het belang van onze ouderen en blijf gezond,
Met vriendelijke groet,


Bas Vos Directeur-bestuurder

 

INFORMATIEBRIEF VAN DE DIRECTIE OVER DE ACTUELE CORONA-MAATREGELEN IN DE WIJNGAERD

 

Terug naar overzicht
Klik hier