De Wijngaerd vernieuwt samenwerking met huisartsen

Ketenovereenkomst van de Wijngaerd met huisartsenpraktijken de Ligne en de Biesbosch vernieuwd.

Mensen blijven zo lang mogelijk thuis wonen met zorgverlening van hun eigen huisarts. Als dit niet langer mogelijk is, kan een besluit moeten worden genomen om beschermd te gaan wonen. Meestal wordt dan de zorg overgenomen door de verpleeghuisarts, maar in sommige gevallen kan de zorg door de eigen huisarts worden 'meegenomen’ naar het verpleeghuis.

Bij de Wijngaerd kan dit ook. Daar zijn dan wel goede afspraken voor nodig tussen de huisarts en de zorginstelling, zodat de zorg voor de patiënt wordt voortgezet zoals die gewend was.

Alle praktische afspraken hiervoor zijn vastgelegd in een Ketenovereenkomst. Partijen laten daarmee zien aan de inwoners van Drimmelen goed samen te werken in het belang van de patiënt. Daarom is de overeenkomst vanaf 2019 vernieuwd. Daarmee zijn alle patiënten weer verzekerd van goede zorg van deze tijd.

De Ketenovereenkomst wordt ondertekend door vlnr huisarts van Kemenade van praktijk de Biesbosch, directeur Bas Vos van de Wijngaerd en huisarts Jansen van praktijk de Ligne in het tuinpaviljoen van de Boerentuin van de Wijngaerd

Terug naar overzicht
Klik hier