Zorgzaam Dorp Made

Op donderdagmiddag 25 januari om 13.00 uur vond de aftrap plaats van het Project Zorgzaam Dorp Made.

In een gezamenlijk project, door de Wijngaerd opgestart, tussen De Wijngaerd, Gemeente Drimmelen, Surplus, Woonvizier, SWO en Thebe is dit project opgestart. De externe projectleider is Danny Garland.

De zorgzame samenleving is een samenleving waarin mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen als de gemeenschap daar een rol in speelt. 
De samenleving dient zorg te dragen voor elkaar. Het project gaat over collectieve samenwerking tussen buurtgenoten, inwoners worden gemobiliseerd om hierin zelf na te denken, regie te nemen, eigenaarschap te tonen en over te gaan tot actie om die zorgzame samenleving te creëren.

Regionale projecten (vanuit de transitietafel) dragen bij aan het versterken van de collectieve gemeenschap waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit wordt ondersteund door een collectieve samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg. Zij initiëren, ondersteunen, faciliteren en zijn op de achtergrond aanwezig als vangnet indien het informele netwerk het niet meer zelf kan.

 

Terug naar overzicht
Klik hier