Herbenoeming lid RvT

Per 1 maart a.s. is Richard Reniers herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van De Wijngaerd voor een 2e periode van 4 jaren.

De Wijngaerd kende de afgelopen jaren een intensief fusietraject. Ook in de komende periode zal de ouderenzorg, met name in relatie tot de arbeidsmarkt, volop in beweging zijn. Het is goed om te weten dat, in de persoon van Richard, binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied Personeel deskundig vertegenwoordigd is.

Richard, we danken je voor jouw inzet in de eerste periode en zien uit naar een fijne samenwerking in de komende 4 jaren.

Terug naar overzicht
Klik hier