Politiek, vertel het eerlijke verhaal

De bestuurders van vrijwel alle Brabantse zorgorganisaties, waaronder De Wijngaerd, signaleren dat er ook in deze verkiezingstijd zo weinig realisme is over de ouderenzorg! Terwijl de komende jaren het aantal 80-plussers verdubbelt. Er wordt gesproken over het bouwen van meer verpleeghuizen, maar dat is gewoon niet reëel.

Het zou jammer zijn als mensen bijvoorbeeld denken dat beloftes over meer geld de problemen in de ouderenzorg gaan oplossen. Het grootste probleem is het personeelstekort en dat los je niet op met een zak met geld. De komende jaren zal het aantal 75-plussers blijven toenemen Nu zijn er in Drimmelen 2.890 mensen ouder dan 75 jaar. Over zeven jaar, in 2030, zullen dat er 3.715 zijn. Dat is 13,7% (landelijk 12%) van de totale bevolking. 

Personeelstekort 
Alleen al in Noord-Brabant is er in de nabije toekomst een tekort van ruim 8.000 medewerkers in de ouderenzorg. Er moet dus worden gekeken naar hoe de zorg anders kan worden ingericht, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  

Unieke samenwerking 
In Brabant hebben  48 organisaties  zich na de aangekondigde bezuinigingen van afgelopen zomer verenigd. We realiseerden ons dat we allemaal dezelfde boodschap hebben. We moeten gezamenlijk mensen ervan bewust maken dat de zorg voor ouderen gaat veranderen. De oplossingen van vroeger werken niet meer. 
We willen Brabanders vragen goed na te denken over wat ze zelf willen en kunnen doen voor hun eigen toekomst, maar ook die van hun naasten. Dat is het belangrijkste. 
Daarnaast roepen we de politiek op belemmerende bureaucratie af te schaffen en financiering in budgetten voor de ouderenzorg te vereenvoudigen. 
Soms vraagt een goede oplossing meer geld van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en minder inzet vanuit de Wet Langdurige Zorg. Dat is dan in totaal goedkoper, maar dat moet je dan wel kunnen inzetten. De verschillende regels moeten dan een goede oplossing niet belemmeren. 
Kijk hier voor het filmpje met de oproep aan de politiek.

Kieskompas  
Daarom vinden we als  zorgbestuurders dat kiezers het eerlijke verhaal moeten horen. En dat ze in hun keuze rekening houden met de zorg. “Het is belangrijk om in je stemkeuze rekening te houden met jouw visie op je eigen oude dag. Hoe zie je jezelf als je ouder bent? Welke partij past hier het beste bij?”. Hiervoor is een  kieskompas voor de zorg ontwikkeld. Dit kieskompas is hier te vinden https://www.actiz.nl/een-kieskompas-speciaal-over-de-zorg   

 

Terug naar overzicht
Klik hier