Aanstelling Bestuurder De Wijngaerd

In samenspraak met het beleidsteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad is besloten om Peter Hartmans per 1 januari 2023 aan te stellen als bestuurder van de Wijngaerd. Hiermee volgt hij de voormalige bestuurder Bas Vos op.

Peter heeft ruim 42 jaar werkervaring in met name de financiële kant van zorgorganisaties en is vanaf 2018 verbonden aan de Wijngaerd als controller. Hij heeft  uitstekende kennis en inzicht over financiële, bedrijfskundige en strategische projecten en kent de situatie bij de Wijngaerd, als mede de stand van zake rond de nieuwbouwprojecten en het fusieproject met Het Hoge Veer.

Tijdens de afwezigheid van de voormalige bestuurder heeft Peter de taken van tijdelijke bestuurder voortreffelijk waargenomen. Wij hebben mede daardoor het volste vertrouwen dat Peter de Wijngaerd kan begeleiden tot aan de bestuurlijke fusie. Na de voltooiing van de bestuurlijke fusie wordt er in samenspraak met Het Hoge Veer gekozen voor een nieuwe ‘gezamenlijke’ bestuurder.

Namens de Raad van Toezicht
Hans van den Noort

 

Terug naar overzicht
Klik hier