Directeur Bas Vos neemt afscheid van Seniorenpartner de Wijngaerd

Na bijna zeven jaar neemt Bas Vos per 1 januari 2023 afscheid als directeur-bestuurder van Seniorenpartner de Wijngaerd in Made. Hieraan ligt een persoonlijke afweging ten grondslag, die de Raad van Toezicht respecteert.

Onder zijn leiding heeft De Wijngaerd zich met het concept Seniorenpartner doorontwikkeld tot een moderne allround ouderenzorgorganisatie met een goede naam in de gemeente Drimmelen en in de regio. De basis is gelegd voor een organisatie met goede toekomstperspectieven.

De organisatie heeft Bas leren kennen als een gemotiveerde, betrokken en gedreven bestuurder met een goede visie op ouderenzorg en is hem dan ook dankbaar voor zijn inzet en de bereikte resultaten van de afgelopen jaren.

De Raad van Toezicht beraadt zich over de opvolging in samenspraak met het beleidsteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Terug naar overzicht
Klik hier