TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VOOR MENSEN VAN 70 JAAR EN OUDER

Op 17 maart a.s. is de Tweede Kamerverkiezing. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezingen hun stem uitbrengen in het stemlokaal (in het Paviljoen van de Boerentuin in de Wijngaerd); iemand machtigen of hun stem per brief uitbrengen.

Alle kiezers van 70 jaar en ouder ontvangen naast hun stembiljet (met mogelijkheid voor machtiging) ook een extra brief met daarin alle documenten die nodig zijn voor het stemmen per brief. De mensen die hun stem per brief willen uitbrengen moeten er rekening mee houden dat zij hun briefstem uiterlijk 12 maart voor 17.00 uur in de brievenbus moeten hebben gedaan. Ook kan de stembrief worden ingeleverd bij een afgiftepunt van de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 17 maart 21.00 uur.

Alle bewoners en cliënten van de Wijngaerd ontvangen meer uitgebreide informatie over het stemmen van ons Cliënt Service Bureau.

Er is ook een landelijk telefoonnummer dat kiezers kunnen bellen met vragen over het briefstemmen : 0800-1351

Terug naar overzicht
Klik hier