De Wijngaerd

Stichting de Wijngaerd is een zorgcentrum in de gemeente Drimmelen. Het centrum is er voor ouderen in de gemeente en in de omliggende regio, die zorg- en/of dienstverlening nodig hebben. Het is een zelfstandige organisatie.

Seniorenpartner De Wijngaerd is een zelfstandige organisatie die vanuit de locatie in het kerndorp Made zorg en diensten verleent aan alle ouderen in de gemeente Drimmelen en in de omliggende regio. Als Seniorenpartner gaat de Wijngaerd een langdurige relatie aan met ouderen, die ondersteuning nodig hebben om aangenaam ouder te worden.

De Wijngaerd is daarom veel meer dan een zorgcentrum en levert een compleet assortiment aan zorg en diensten bestaande uit: ondersteuning thuis, wijkverpleging, hulp bij het huishouden, dagbesteding, logeerzorg en verpleeghuiszorg. Er zijn 60 ruime en zeer recent gerenoveerde verpleeghuisappartmenten met een apart gedeelte voor beschermd wonen. De Wijngaerd heeft ook een B.O.P.Z. toelating (B.O.P.Z. betekent Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). Tevens levert de Wijngaerd zorg- en dienstverlening aan de bewoners van 87 aanleunwoningen in de Fresia-, Jasmijn- en Prinsenpolderflat, en daarnaast aan de bewoners van 32 koopwoningen van Residentie Wijnstaete.

Er zijn ongeveer 160 zeer gemotiveerde medewerkers werkzaam die bij hun werkzaamheden worden ondersteund door 150 even gemotiveerde vrijwilligers.