Volledig Pakket Thuis (VPT)

Wanneer u een blijvende en voortdurende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid nodig heeft, voldoet u aan de indicatiecriteria voor het VPT. Wij kunnen voor u deze indicatie verzorgen. Het gaat om de zorg inclusief eten, drinken en het schoonhouden van de woonruimte.  Wij bieden dit VPT in onze aanleunwoningen of bij u thuis. U betaalt uw eigen woonkosten.

Wat zit er niet in een VPT?

  • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.) zijn voor uw eigen kosten.
  • Voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg bent u aangewezen op uw zorgpolis (Zvw).
  • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.) komt niet voor rekening van de instelling, maar voor die van de nabestaanden.

Om deze en andere behoeften aan te vullen biedt de Wijngaerd haar Service Plus Diensten aan. Bekijk deze mogelijkheden hier