Eigen bijdrage WLZ/MPT vanaf 1 april

Eigen bijdrage WLZ / Modulair Pakket thuis

U ontvangt zorg vanuit de Wlz in de vorm van een MPT met  ‘begeleiding groep’, ‘behandeling individueel’ en/of
‘behandeling groep’. Daarvoor geldt een eigen bijdrage. Deze wordt vanaf 1 april 2018 aan u opgelegd.Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Op dit moment is nog niet bekend welk bedrag u precies gaat
betalen. U ontvangt in week 8 e(19-26 feb) een brief van het CAK met alvast zoveel mogelijk informatie.

Terug naar overzicht
Klik hier